Fast ejendom og leje

Hvad enten man skal købe eller leje en ejendom er der mange ting, man skal være opmærksom på. Køb af fast ejendom er en af virksomhedens større investeringer og her skal der bruges en grundig rådgivning og vejledning. Det samme gælder indgåelse af lejeaftaler, hvad enten det er en bolig- eller erhvervslejeaftale.

De typiske områder, vi arbejder med, er:

Køb og salg af fast ejendom

Investeringen i fast ejendom skal ske efter grundige overvejelser. Vi yder rådgivning om alle aspekter ved køb og salg af fast ejendom. Vi udarbejder og gennemgår købsaftaler, rådgiver om advokatforbehold og fortrydelsesret, forsikringer m.v.

Erhvervs- og boliglejeaftaler

Udlejning af erhvervs- og beboelseslokaler sker i stort omfang, og der er behov for indgåelse af klare og gennemarbejdede lejekontrakter. Vi udarbejder lejekontrakter til alle former for lejemål og vi kan hjælpe dig med at forebygge konflikter før, under og efter lejeforholdet.

Huslejetvister

Uenighed om lejens størrelse fylder meget i lejeforholdene. Derfor er det også vigtigt at få afgjort uenigheden hurtigt og effektivt, således at der ikke opstår yderligere konflikter. Vi fører huslejenævnssager og yder rådgivning i forbindelse med de beslægtede problemstillinger.

Afslutning af lejeforhold

Det kan være meget vanskeligt at bringe et lejeforhold til ophør. Vi har stor erfaring indenfor området og rådgiver og hjælper med at få løst de lejeretlige tvister, der opstår i forbindelse med opsigelse eller ophævelse af lejeforholdet.