Retssager

Konflikter hører til hverdagen, men hvordan de håndteres har stor betydning for fremtiden. Hvad enten konflikten drejer sig om et kundeforhold, ansættelsesforhold, samarbejdsforhold, lejeforhold eller noget helt tredje, kan det være nødvendigt at føre en retssag.

Pro-advokater fører et stort antal sager og har stor erfaring med både retssagsbehandling, voldgiftssager, fogedsager m.m.

De typiske områder, vi arbejder med, er:

Civile retssager

Kan man ikke nå til enighed, kan den eneste udvej være at indlede en retssag ved enten byretten eller landsretten. Pro-advokater hjælper med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af alle former for retssager.

Vi rådgiver om den rette sagsstrategi og sikrer sagens professionelle og hurtige behandling lige fra start til slut.

Fogedretssager

Hvis en modpart ikke vil betale sin gæld eller ikke vil anerkende din ret, kan det være nødvendigt at anmode fogedretten om hjælp til at gennemføre betalinger eller din ret.

Vi rådgiver om den hensigtsmæssige og effektive anvendelse af fogedretten og bistår dig i alle aspekter af fogedretsbehandlingen.

Sager ved Arbejdsretten

Visse arbejdsretlige sager skal afgøres af Arbejdsretten, bl.a. fortolkning af overenskomster. Pro-advokater har deres vante gang i Arbejdsretten.

Vi yder specialiseret rådgivning om arbejdsretlige sager og gennemfører din sag for Arbejdsretten.

Voldgiftssager

Alternativet til domstolsbehandlingen er en voldgiftssag. Voldgiften kendetegner sig ved at være en privat domstol, som sikrer både hurtig behandling af sagen og diskretion. Selvom voldgiften har karakter af en privat domstol, er det vigtigt at have solid juridisk bistand og Pro-advokater kan bistå dig med den nødvendige bistand i forbindelse med voldgiftsbehandlingen.

Forligsforhandlinger

Før man anlægger en retssag, er det vigtigt at undersøge mulighederne for en forligsmæssig løsning på sagen. Mange sager kan klares ved, at advokaten vurderer det juridiske grundlag, afdækker eventuelle risici og fremfinder et fornuftigt forhandlingsforslag.

Pro-advokater har stor erfaring med forligsforhandlinger af alle slags og hjælper dig til en hurtig og effektiv løsning på netop din tvist.