Opstart af virksomhed

En grundig og velovervejet etablering af en virksomhed er ofte forudsætningen for virksomhedens efterfølgende succes og levedygtighed.

Har du et ønske om at starte en ny virksomhed op, er der mange områder, der skal drøftes og overvejes.

Vi rådgiver om alle disse forhold og hjælper med at planlægge opstarten, således at du får en god og overskuelig start på din nye virksomhed. De typiske områder, vi arbejder med, er:

Valg af selskabsform

Valg af selskabsform er et afgørende element ved opstarten af ny virksomhed. Selskabsformen er bl.a. afhængig af stifterens risikovillighed, skattemæssige overvejelser, behovet for fleksibilitet og kapital.

Vi hjælper dig med at finde den rigtige selskabsform, hvad enten det er et A/S, ApS, kommanditistselskab, interessentskab, enkeltmandsvirksomhed, partnerselskab eller noget helt syvende.

Ledelsesform

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed om der skal være en bestyrelse, en eller flere direktører og hvem, der skal havde hvilke kompetencer. Vi hjælper dig med at finde netop den ledelsesform og – struktur som er den bedste til din virksomhed.

Finansiering

Ingen virksomhed uden penge. Vi rådgiver om de forskellige finansieringsformer og de involverede risici. Derudover assisterer vi med gennemgang af lånedokumenter, udfærdigelse af gældsbreve og drøftelser med investorer og finansieringskilder.

Aktionær- og anpartshaveroverenskomster

Er I flere, som skal eje virksomheden i fællesskab bør der altid oprettes en ejeroverenskomst. Denne overenskomst regulerer ejernes indbyrdes forhold i forbindelse med ejerskabet. Herudover er det vigtigt at være forberedt på om der er planer om udvidelse af ejerkredsen enten med medarbejdere eller eksterne investorer. Vi udarbejder og rådgiver om alle typer ejeroverenskomster.

Stiftelse af virksomhed

Vi tager os af alt det praktiske arbejde i forbindelse med selve stiftelsen af selskabet. Via online adgang til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens systemer kan vi stifte de fleste selskaber i løbet af kort tid og dermed sikre, at din virksomhed er klar til drift hurtigst muligt.

Direktør- og ansættelseskontrakter

I forbindelse med opstart af ny virksomhed er der en række nøglemedarbejdere, der skal knyttes til virksomheden. Direktørkontrakten og funktionærkontrakten er de grundlæggende kontrakter, som skal være på plads og ofte samtidig med stiftelsen af selskabet. Vi udarbejder kontrakterne og sørger for, at de tager højde for netop din virksomheds forhold.

Etablering af forretningssted

Meget tidligt i opstartsfasen vil det være nødvendigt at overveje, hvor virksomheden skal holde til. Hvad enten det er i egne eller lejede lokaler, skal man passe meget på. Typisk er der tale om en af de største investeringer i forbindelse med virksomhedens start og de langsigtede forpligtelserne kan være svære at overskue. Vi rådgiver om etablering af forretningssted, gennemgår leje- eller købekontrakter og de i den forbindelse relevante risici.