Bestyrelsesarbejde

De typiske områder, vi arbejder med, er:

Hvordan skal din bestyrelse se ud, hvilke kompetencer skal der være, og hvad kan du kræve af bestyrelsen? Pro-advokater deltager i bestyrelsesarbejde i små og mellemstore virksomheder, rådgiver bestyrelser eller indgår i dialog med bestyrelser om selskabers drift.

  • Etablering og sammensætning af bestyrelsen
  • Den praktiske tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet
  • Opgavefordelingen mellem ejer, direktion og bestyrelse
  • Lovgivningskrav til bestyrelsen
  • Samarbejde med selskabets revisor