Køb og salg af virksomhed

Hvad enten du ønsker at købe eller sælge en virksomhed, er der mange forhold du skal være opmærksom på – medarbejdere, lejemål, finansiering, kontrakter, gennemgang af virksomheden og meget mere.

Pro-advokater rådgiver om og varetager alle opgaver i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, således at overdragelsen kan gennemføres sikkert og succesfuldt.

De typiske områder, vi arbejder med, er:

Aktie- og aktivoverdragelser

Ved ethvert køb eller salg af en virksomhed er det nødvendigt at have en gennemarbejdet overdragelseskontrakt. Hvad enten du sælger aktierne eller aktiverne, er der en lang række juridiske problemstillinger, der skal tages højde for.

Vi udarbejder overdragelsesaftalerne og sikrer at rettigheder og forpligtelser er klarlagt, således at efterfølgende tvister forhindres.

Due diligence

I forbindelse med køb og salg af en virksomhed er det ofte nødvendigt med en grundig gennemgang af målvirksomhedens forhold. Alt lige fra økonomi, kontrakter, medarbejderforhold skal gennemgås. Vi udfører den juridiske gennemgang af virksomheden og afdækker de relevante juridiske problemstillinger, der skal tages højde for i overdragelsesaftalen.

Generationsskifte

I mange køb og salg af virksomheder er der tale om generationsskifte. Hvad enten generationsskiftet er mellem nærtstående eller andre, så hjælper vi med at planlægge og gennemføre generationsskiftet på den bedst mulige måde.

Vi rådgiver om alle generationsskriftets faser og sikrer en gnidningsfri overgang af virksomheden til den nye generation.

Rekonstruktioner

Der kan være mange situationer, hvor en rekonstruktion af virksomheden er nødvendig. Det kan være i tilfælde af konkurs, vigtige medarbejderes opsigelse, fejlslagne investeringer mv. Rekonstruktionen omfatter mange aktører så som banker, revisorer, konsulenter osv.

Vi rådgiver om de juridiske problemstillinger i forbindelse med rekonstruktionen og sørger også for den overordnede styring af rekonstruktionsforløbet, således at du kan fokusere på at drive virksomheden.

Medarbejdere i virksomhedsoverdragelse

I forbindelse med virksomhedsoverdragelse er spørgsmålet om medarbejderforpligtelser og overdragelse af disse et meget væsentligt område.

Vi rådgiver om alle ansættelsesretlige problemstillinger i forbindelse med overdragelse, bl.a. overtagelse af overenskomster, løn- og feriepengeforpligtelser, ansættelsesvilkår og afskedigelser.

Finansiering

Ingen virksomhed uden penge. Vi rådgiver om de forskellige finansieringsformer og de involverede risici. Derudover assisterer vi med gennemgang af lånedokumenter, udfærdigelse af gældsbreve og drøftelser med investorer og finansieringskilder.

Aktionær- og anpartshaveroverenskomster

Er I flere, som skal eje virksomheden i fællesskab, bør der altid oprettes en ejeroverenskomst. Denne overenskomst regulerer ejernes indbyrdes forhold i forbindelse med ejerskabet. Herudover er det vigtigt at være forberedt på, om der er planer om udvidelse af ejerkredsen enten med medarbejdere eller eksterne investorer.
Vi udarbejder og rådgiver om alle typer ejeroverenskomster.