Retssager

Vi har stor erfaring med at give møde for de almindelige domstole, og har mulighed for at hjælpe i både civile sager og i straffesager.

Sammen koordinerer vi processen og sikrer, at der lægges den rette strategi for sagens forløb. Vi vurderer bevismaterialet og sørger for at sagen ikke bliver unødig lang, tidskrævende og dyr.