Kunder og leverandører

Uanset hvilken type virksomhed du driver, så er forholdet til kunder og leverandører essentielt. De fleste tvister opstår mellem virksomheden og dennes kunder eller leverandører.

Pro-advokater rådgiver om kunde- og leverandørhåndtering, konfliktløsning og –forebyggelse samt alle former for erhvervskontrakter.

De typiske områder, vi arbejder med, er:

Eneforhandleraftaler

Hvis din virksomhed benytter eller skal benytte eneforhandlere, skal du være opmærksom på at have kontraktgrundlaget i orden. Vi yder rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen og indgåelsen af eneforhandleraftaler. Vi sikrer at din virksomhed er sikret de nødvendige rettigheder i forbindelse med eneforhandlingen, og hjælper dig med at løse eventuelle tvister med eneforhandleren.

Licensaftaler

Det er ofte forekommende, at en virksomhed ønsker at give et eller flere af sine produkter i licens til andre producenter. Vi hjælper med at udarbejde de fornødne licenskontrakter og sørger for at sikre virksomhedens rettigheder.

Leverandøraftaler

Hvad enten du skal indgå en aftale med en ny eller eksisterende leverandør, er det vigtigt at få sikre din rettigheder og klart beskrevet de bestilte ydelser. Vi hjælper med at klarlægge og beskrive alle væsentlige forhold i leverandøraftalen.

Leveringsbetingelser

Når du skal sælge dine varer, er det vigtigt at have styr på leveringsbetingelserne. Uklare leveringsbetingelser giver i dag anledning til et stort antal retssager.

Vi yder rådgivning med udarbejdelsen af dine leveringsbetingelser. Vi hjælper også med den løbende opdatering og fortolkning af leveringsbetingelserne.

Samarbejdsaftaler

I ethvert erhvervsforhold opstår der samarbejder og relationer. For at undgå problemer er der et behov for at få formaliseret samarbejdet.

Vi yder rådgivning i forbindelse med udarbejdelse og indgåelse af alle typer samarbejdsaftaler, uanset om det er til den store virksomhed eller den nystartede iværksætter. Vi fører ligeledes retssager om fortolkning og forståelsen af samarbejdsaftaler.

Ansættelsesaftaler

I alle virksomheder er det vigtigt at have styr på ansættelseskontrakterne. Vi yder juridisk bistand i forbindelse med indgåelsen, opdateringen og håndhævelsen af ansættelseskontrakter. Hvad enten det er udarbejdelsen af et tillæg eller en gennemgang af overtagne medarbejdere ved en virksomhedsoverdragelse, kan vi yde den gode juridiske rådgivning.

IT- og softwarekontrakter

Flere og flere aftaler vedrører komplekse IT- eller software ydelser. Der er mange faldgruber og områder hvor der kan opstå tvister. Vi yder rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen og indgåelsen af alle former for IT- og softwareaftaler.

Vi hjælper med at sikre din virksomhed ved større IT-indkøb eller softwareudviklingsarbejde.