Inkasso

Vil kunden ikke betale? Har rykkerne ikke virket? Er du i tvivl om, hvordan du får dit tilgodehavende indkrævet? Pro-advokater rådgiver om og varetager alle former for inkassosager. Vi sørger for en hurtigt og effektiv inkassation og kreditorforfølgning.

De typiske områder, vi arbejder med, er:

Struktureret rykkerprocedure

En sund virksomhed sørger for at få indkrævet sine tilgodehavender løbende og har indført en god rykkerprocedure. Pro-advokater hjælper dig med at få sat styr på rykkerproceduren og rådgiver dig om fremgangsmåde og hvilke muligheder, du har for at få en effektiv indkrævning af tilgodehavender.

Professionel inddrivelse af tilgodehavender

Hvis en debitor til trods for rykkere ikke betaler, kan det være nødvendigt at overgive sagen til inkasso. Vi hjælper dig og din virksomhed med alle aspekter i inkasso processen og sikrer, at du får dine penge ind. Vi har stor erfaring i alle typer inkassosager.

Fogedret

Har du fået fastslået dit tilgodehavende, hjælper vi dig med at forfølge kravet bl.a. i fogedretten. Vi har stor ekspertise i at få foretaget udlæg i og realiseret aktiver, således at du kan få dine tilgodehavender indkrævet. Vi bistår også gerne din egen inkassoafdeling med juridisk rådgivning og sparring.

Frivillige ordninger

Det forekommer, at en debitor ikke kan betale sin gæld. Vi hjælper med indgåelse af frivillige forlig og afdragsordninger og sørger for at følge op på disse, således at du får dine tilgodehavender indkrævet hurtigst muligt.